Historiaa

Yhdistyksemme juuret juontuvat vuodelta 1899 jolloinka Jyväskyläläiset kirvesmiehet liittyivät omana amattiosastonaan Jyväskylän Työväenyhdistyksen jäseneksi.

Yhdistyksemme on tässä muodossa perustettu 14.päivänä syyskuuta vuonna 1952. Sitä ennen sen jäsenet olivat kuuluneet osasto 51:teen jossa oli mukana eri ammattikuntia. Tällä hetkellä osastoomme kuuluu pääsääntöisesti alueen kirvesmiehiä.

Viimeksi osastoomme on liittynyt Rakennusliiton Vaajakosken osasto 145. Tämä tapahtui 17.3.2009.

Yhdistyksemme toimii aluellisesti kirvesmiesten edunvalvojana ja järjestää koulutusta sekä vapaa ajan toimintaa.